Egipat

by Vladimir Ciplic

drzava egipat stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 66.050.004 Gustina naseljenosti: 66 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 44%.
Etničke grupe: istočno-hamitska grana 99%, grčka, nubijska, jermenska.
Glavni jezici: arapski (službeni), francuski.
Religija: muslimanska (uglavnom suniti) 94%, hrišćanska 6%.

Geografija

Površina: 1.001.449 km2
Položaj: Na SI uglu Afrike, na obalama Sredozemnog i Crvenog mora.
Susedi: Libija na Z; Sudan na J; Izrael na I.
Topografija: Gotovo potpuno nenaseljena i gola (96,4% teritorije pustinja), sa brdima i planinama na istoku i uz reku Nil. Deli se na Donji (oblast delte Nila) i Gomji Egipat. Plodna dolina Nila, gde živi najveći broj ljudi, pruža se na 885 km.

Klima: Suptropsko-pustinjska, s prelazom u sredozemnu u primorju Sredozemnog mora.

Glavni grad: Kairo 6.849.000 .
Veći gradovi : Aleksandrija (3,4 mil.), Giza (2,1 mil.), Subra el Kema (834.000), Mahala el Kubra (408.000).

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 26 oblasti.
Vojska: 6% BDP . Aktivni sastav: 440.000.

Egipat glavni grad

Privreda

Industrija: tekstilna, prehrambena, hemijska, petrohemijska, ind. cementa, metalska, građevinska; turizam.
Glavni usevi: pamuk, pirinač, pasulj, voće, povrće, kukuruz. Rude i minerali: nafta, fosfati, gips, gvožđe, mangan, krečnjak.

Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte : 6,3 mlrd. barela.
Obradiva površina: 3%.
Stočni fond : goveda 3,5 mil., : ovce 3,7 mil.
Ulov ribe : 298.000 mt.
Radna snaga: 17,4 mil. (40% u poljoprivredi, 38% u javnim službama).
Nezaposlenost : 9,4%.
Izvoz : 4,6 mlrd. USD (pamuk, petrolej, predivo, tekstil, metalni proizvodi, hemikalije).
Uvoz : 13,8 mlrd. USD (prehrambeni proizvodi, mašine i saobraćajna sredstva, đubriva, drvna građa, pšenica, sredstva za proizvodnju).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Velika Britanija, Japan, Istočna Evropa.

Finansije

Novčana jedinica: funta(1995: 1 USD = 3,39 fiinti)
Bruto nacionalni dohodak : 183,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.900 USD.
Inflacija: 7,3% .

Egipat turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Aleksandrija, Port Said, Suec.
Drumski saobraćaj: 1,6 mil. putničkih i komercijalnih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 9 aerodroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 11 osoba.
Radio-aparati: 1 na 4 osobe.
Telefoni: 1 na 22 osobe.
Dnevna štampa: 62 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 62 god. muškarci, 65 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 27. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj: 1,86%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 504 osobe.
Broj lekara: 1 na 1.698 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 69 .

Obrazovanje

Pismenost : 48%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, Arapska liga.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 20.
Vremenska zona: zimi +2GMT, leti +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Kairo.
Prosečna temperatura: zimi 13°C, leti 29°C.
Državni praznik: 23. jul.

Ambasada Egipta u Srbiji:
Beograd, Andre Nikolića 12,
Tel. 011/650-585, fax 652-036.

Ambasada Srbije u Egiptu:
Embassy of the FR of Serbia
33, Mansour Mohamed St., Zamalek, Cairo
Tel. (99 202) 340 4061, 340 4473, 341 5494, Tx 21046, Fax
340 3913.

Geografska karta Egipta

Zastava Egipta

zastava egipta

PREPORUČUJEMO