Ekvador

by Vladimir Ciplic

drzava ekvador stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 12.336.572 Gustina naseljenosti: 45 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 58%.
Etničke grupe: melezi 55%, indijanska 25%, španska 10%, afrička 10%.
Glavni jezici: španski (službeni), kečua, dživaroan.
Religija: rimokatolička 95%.

Geografija

Površina: 283.561 km2
Položaj: Na SZ Južne Amerike, na obali Tihog okeana, oko ekvatora.
Susedi: Kolumbija na S; Peru na I i J.
Topografija: Dva lanca Anda razdvajaju zemlju na tri zone: vruću, vlažne ravnice i obalu; visije sa umerenom klimom između planina; kišovite i tropske nizije na istoku.
Klima: Ekvatorijalna, na planinama umerena.

Glavni grad: Kito 1.094.318 .
Veći grad: Gvajakil (1,5 mil.).

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 21 provincija.
Vojska: 2,2% BDP. Aktivni sastav: 57.500.

ekvador glavni grad

Privreda

Industrija: prehrambeno-prerađivačka, tekstilna, hemijska, naftna, drvna, prerada ribe.
Glavni usevi: banane, balsamovo drvo (najveći svetski izvoznik), kafa, šećema trska, maniokaa, krompir.
Rude i minerali: nafta (rezerve: 170 mil. tona), prirodni gas, gvozdena ruda, bakar, olovo, cink, zlato.
Ostali resursi i proizvodnja: račići, drvo.
Obradiva površina: 6%.
Stočni fond: goveda 4,7 mil., ovce 1,5 mil., svinje 2,4 mil.
UIov ribe: 383.600 mt.
Radna snaga: 3,4 mil. (29% u poljoprivredi, 38% u uslužnim delatnostima, 18% u proizvodnji).
Nezaposlenost : 8,5%.
Izvoz : 4,9 mlrd. USD (petrolej, kafa, banane, kakao, račići, riba, balsamovo drvo).
Uvoz : 3,7 mlrd. USD (mašinska i saobraćajna oprema, vozila, hemijski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: SAD, zemlje Latinske Amerike, EU, karipske zemlje, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: sukre (1995: 1 USD = 2.417 sukri)
Bruto nacionalni dohodak : 47 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 4.100 USD.
Inflacija: 26% .

Ekvador turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Gvajakil, Manta, Esmeraldas, Puerto Bolivar.

Drumski saobraćaj: 484.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: aerodromi Kito i Gvajakil.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 12 osoba.
Radio-aparati: 1 na 3,7 osoba.
Telefoni: 1 na 20 osoba.
Dnevna štampa: 87 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 68 god. muškarci, 73 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 25. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 598 osoba.
Broj lekara: 1 na 836 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 32 .

Obrazovanje

Pismenost : 90%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama: UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 593.
Vremenska zona: -5GMT.
Međunarodni aerodrom: Kito i Gvajakil.
Prosečna temperatura: zimi 8°C, leti 23°C (Kito).

Geografska karta Ekvadora

Zastava Ekvadora

zastava ekvadora

PREPORUČUJEMO