Ekvatorijalna Gvineja

by Vladimir Ciplic

drzava Ekvatorijalna Gvineja stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 454.000
Gustina naseljenosti: 16 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 37%.
Etničke grupe: Bioko (Bubi, Femandinos), Muni (Fangi), Španci 0,5%.
Glavni jezici: španski, francuski (oba službena), fangi, bubi. Religija: rimokatolička, nešto protestanata i urođenička verovanja.

Geografija

Površina: 28.050 km2
Položaj: Ekvatorijalnu Gvineju čine ostrvo Bioko ispred obale zapadne Afrike u Gvinejskom zalivu i Rio Muni enklava na kopnu. Ostala manja ostrva su Anobon, Korisko, Elobej Grande i Elobej Čiko.
Susedi: Gabon na J; Kamerun na I i S.
Topografija: Ostrvo Bioko je vulkanskog porekla (najviši vrh 3800 m). Rio Muni je pretežno visoravan, ravničarski u primorju. Glavna reka Rio Muni opkoljena je prašumama.

Klima: Ekvatorijalna.

Glavni grad: Malabo 38.000 .

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 7 provincija.
Vojska: aktivni sastav: 1.320.

Ekvatorijalna Gvineja glavni grad

Privreda

Industrija: prehrambena, drvna.
Glavni usevi: kakao, kafa, pirinač, banane, šećerna trska.
Rude i minerali: sirova nafta.
Ostali resursi i proizvodnja: drvna građa.
Obradiva površina: 5%.
Radna snaga: 66% u poljoprivredi, 33% u uslužnim delatnostima i industriji.
Izvoz : 83,5 mil. USD (kakao, drvo, kafa).
Uvoz : 52,3 mil. USD (petrolej, prehrambeni i tekstilni proizvodi, mašine).
Glavni ekonomski partneri: Južna Afrika, Velika Britanija, Nemačka, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak (1995: 1 USD = 488 CFA franka)
Bruto nacionalni dohodak : 328 mil. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 800 USD.
Inflacija: 10%.

Ekvatorijalna Gvineja turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Malabo i Bata.
Civilni vazdušni saobraćaj: aerodromi Malabo i Bata.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 3,8 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 50 god. muškarci, 55 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 40. Umrlih (na 1000 st.): 14.
Prirodni priraštaj: 2,5%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 89 osoba.
Broj lekara: 1 na 3.532 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 94 .

Obrazovanje

Pismenost : 50%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama: UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 240.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Malabo.
Prosečna temperatura: zimi 21°C, leti 30°C

Geografska karta Ekvatorijalne Gvineje

Zastava Ekvatorijalne Gvineje

Ekvatorijalna Gvineja zastava 1

PREPORUČUJEMO