Etiopija

by Vladimir Ciplic

drzava etiopija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 58.390.351 Gustina naseljenosti: 50 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 15%.
Etničke grupe: Oromo 40%, Amhara i Tigri 32%, Sidamo 9%, Šankela 6%.
Glavni jezici: amharski (službeni), tigrijski, gala, engleski. Religija: pravoslavna 40%, islamska 45%.

Geografija

Površina: 1.127.127 km2
Položaj: U severoistočnoj Africi, na obali Crvenog mora. Susedi: Sudan na Z; Kejina na J; Somalija i Džibuti na I; Eritreja na S.
Topografija: Pretežno planinska zemlja, sa širokim visoravnima i do 3000 m nadmorske visine (najviši vrh Rasdašan 4620 m). Najveća reka Plavi Nil. Najveći izvor vode je jezero Tana na SZ. Bogata fauna (lavovi, leopardi, nilski konji, nosorozi, slonovi, krokodili, žirafe, antilope, gazele, zebre, majmuni, bivoli).

Klima: Umerena i kišna u brdima, tropska u niziji, na istoku polupustinjska i suva.

Glavni grad: Adis Abeba 2.200.186 .
Veći gradovi: Asmara, Diredaua, Gondar, Desije, Harar, Masaua.

Državno uređenje

Tip: federalna republika.
Teritorijalna podela: 9 regiona.
Vojska: 8,9% BDP . Aktivni sastav: 120.000.

etiopija glavni grad

Privreda

Industrija: prehrambena, hemijska, tekstilna, cementna, ind. obuće, nameštaja i pića.
Glavni usevi: kafa (preko 50% prihoda od izvoza), ječam, pšenica, šećema trska, pamuk, uljarice.
Rude i minerali: zlato, potaša, platina, bakar.
Ostali resursi i proizvodnja: stoka, nafta, zemni gas, kamena so, hidro-energija.
Obradiva površina: 12%.
Stočni fond : goveda 29 mil., ovce 22 mil.
Radna snaga: 18 mil. (80% u poljoprivredi i domaćinstvu, 12% u javnim službama i uslužnim delatnostima).
Izvoz : 423 mil. USD (kafa, koža, zlato).
Uvoz : 1,1 mlrd. USD (hrana, gorivo, petrohemijski i hemijski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Japan, SAD, Džibuti, Saudijska Arabija, Nemačka, Italija, Francuska, Eritreja.

Finansije

Novčana jedinica: bir (1995: 1 USD = 5,95 bira)
Bruto nacionalni dohodak : 24,8 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 430 USD.
Inflacija: 10% .

Etiopija turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Masaua, Asab.
Drumski saobraćaj: 59.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Adis Abeba, aerodromi Asmara i Diredaua.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 518 osoba.
Radio-aparati: 1 na 17 osoba.
Telefoni: 1 na 326 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 48 god. muškarci, 52 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 47. Umrlih (na 1000 st.): 16.
Prirodni priraštaj: 3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 3.873 osobe.
Broj lekara: 1 na 30.195 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 125 .

Obrazovanje

Pismenost : 28%.

Clanstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 251.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Adis Abeba.
Prosečna temperatura: zimi 15°C, leti 40°C.

Ambasada Srbije u Etiopiji:
Embassy of the FR of Serbia P.O.Box 1341, Addis Abeba
Tel. (99 2511) 517 804, 516 764, Tx 21 233, Fax 516 763.

Geografska karta Etopije

Zastava Etiopije

zastava etiopije

PREPORUČUJEMO