Filipini

by Vladimir Ciplic

drzava filipini stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 77.725.862 Gustina naseljenosti: 259 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 49%.
Etničke grupe: malajska 91%, kineska 1,5%, Španci, Amerikanci.
Glavni jezici: filipinski, engleski (oba službena), regionalni jezici.
Religija: rimokatolička 84%, protestantska 10%, islamska 5%.

Geografija

Površina: 299.404 km2
Položaj: Ostrva u Malajskom arhipelagu, JI od obale Azije.

Susedi: Najbliži su Malezija i Indonezija na J; Tajvan na S.

Topografija: Arhipelag od 7.100 ostrva, 95% stanovništva živi na 11 najvećih, koja su pretežno brdovita, sa veoma razuđenim obalama i ravnicama u središtu ostrva. Planine vulkanskog porekla (najviši vrh na ostrvu Mindanao 3300 m). Preovlađuju planinske reke sa velikom hidro-energijom. Veći deo filipinskih ostrva je pod tropskim šumama.

Klima: Monsunsko-tropska, sa velikom količinom padavina i čestim vetrovima (tajfuni i monsuni).

Glavni grad: Manila 9,3 mil. .
Veći gradovi: Kezon Siti (1,7 mil.), Sebu (611.000).

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 15 oblasti i 76 provincija.
Vojska: 1,9% BDP . Aktivni sastav: 106.500.

filipini glavni grad

Privreda

Industrija: rudarska, prehrambeno-prerađivačka, ind. kože i obuće, cementna, hemijska, ind. gume, metalurgija, naftna, automobilska, zanatstvo; turizam.
Glavni usevi: šećema trska, manila-konoplja, pirinač, kukuruz, duvan, banane.
Rude i minerali: nafta, zlato, hrom, mangan, gvozdena ruda, bakama ruda, olovo, srebro, ugalj, živa.
Ostali resursi i proizvodnja: kaučuk, šume, kokosovo ulje, hidro-energija, riba.
Obradiva površina: 26%.
Stočni fond : bivola 2,6 mil., goveda 1,7 mil., svinje 8 mil.
Ulov ribe : 2,3 mil. mt.
Radna snaga: 29 mil. (43% u poljoprivredi, 16% u industriji i trgovini, 19% u turizmu i uslužnim delatnostima). Nezaposlenost : 8,6%.
Izvoz : 20,5 mlrd. USD (električna oprema i proizvodi, kokos, hemijski proizvodi, drvna građa, bakarni koncentrati’ nikl).
Uvoz: 33,3 mlrd. USD (nafta, ind. oprema, sirovine).

Glavni ekonomski partneri: SAD, Japan, EU, Tajvan, Saudijska Arabija.

Finansije

Novčana jedinica: filipinski pezo (1 USD = 26 fil. pezoa)

Bruto nacionalni dohodak : 194,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.600 USD.
Inflacija: 8,4% .

Filipini turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Manila, Sebu, Loilo, Davao.
Drumski saobraćaj: 1,4 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 20 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Manila.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 9,5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 17 osoba.
Telefoni: 1 na 55 osoba.
Dnevna štampa: 54 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 63 god. muškarci, 68 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 30. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 2,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 780 osoba.
Broj lekara: 1 na 1.062 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 ^vorođenih): 35 .

Obrazovanje

Pismenost : 94%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama: UN, ASEAN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 63.
Vremenska zona: +8GMT (Manila).

Međunarodni aerodrom: Manila.
Prosečna temperatura: zimi 21°C, leti 33°C.

Geografska karta Filipina

Zastava Filipina

zastava filipina

PREPORUČUJEMO