Gabon

by Vladimir Ciplic

drzava gabon stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 1.207.844

Gustina naseljenosti: 5 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 73%.
Etničke grupe: Fangi 25%, Bapunu 23%, ostala Bantu plemena, stranci 15% (franko Evropljani).
Glavni jezici: francuski (službeni), dijalekti bantu.
Religija: rimokatolička 75%, protestantska 20%, urođenička verovanja 4%.

Geografija

Površina: 267.670 km2
Položaj: Na obali Atlantskog okeana, u centralnoj Africi.
Susedi: Ekvatorijalna Gvineja i Kamerun na S; Kongo na I i J. Topografija: Bogata tropskim šumama, zemlja se sastoji od priobalnih ravnica, visija na S, I i J; planine su na S, JI i u središtu. Rečni sistem Ogove obuhvata gotovo čitav Gabon.

Klima: Ekvatorijalna.

Glavni grad: Librvil 419.596 .
Veći gradovi: Por Žantil (80.000), Fransvil (42.000).

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 9 provincija.
Vojska: 3,2% BDP . Aktivni sastav: 4.700.

gabon glavni grad

Privreda

Industrija: naftna, drvna.
Glavni usevi: kakao, kafa, pirinač, palmini plodovi.
Rude i minerali: nafta, prirodni gas, mangan, uranijum, gvozdena ruda.
Ostali resursi i proizvodnja: drvna građa; rezerve sirove nafle: 730 mil. barela.
Obradiva površina: 1%.
Radna snaga: 120.000 (65% u poljoprivredi, 30% u industriji, trgovini, uslužnim delatnostima i javnim službama). Nezaposlenost : 20%.
Izvoz : 2,7 mlrd. USD (sirova nafta, mangan, uranijum).

Uvoz : 700 mil. USD (prehrambeni proizvodi, hemijski proizvodi, naftni derivati, građevinski materijal, mašine).
Glavni ekonomski partneri: Francuska, SAD, Nemačka, Japan, Kamerun.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak (1995: 1 USD = 488 CFA franka)
Bruto nacionalni dohodak : 6,3 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 5.400 USD.
Inflacija: 6,2% .

Gabon turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Por Žantil, Ovendo, Majumba.
Drumski saobraćaj: 40.000 putničkih i teretnih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 16 aerodroma.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 28 osoba.
Radio-aparati: 1 na 4,5 osoba.
Telefoni: 1 na 42 osobe.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 52 god. muškarci, 55 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 28. Umrlih (na 1000 st.): 14.
Prirodni priraštaj: 1,5%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 103 osobe.
Broj lekara: 1 na 2.337 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 85 .

Obrazovanje

Pismenost : 61%. c ….

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, OPEK, Zajednica frankofonskih zemalja.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 241.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Librvil.
Prosečna temperatura: zimi 21°C, leti 30°C.

Geografska karta Gabona

Zastava Gabona

zastava gabona

PREPORUČUJEMO