Gambija

by Vladimir Ciplic

drzava gambija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 1.291.858 Gustina naseljenosti: 122 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 26%.
Etničke grupe: afričke (Mandinka 42%, Fula 18%, Volof 16%, Jola 10%), stranci 1%.
Glavni jezici: engleski (službeni), svi etnički jezici.
Religija: islamska 90%, hrišćanska 9%, urođenička 1%.

Geografija

Površina: 11.300 km2
Položaj: Na atlantskoj obali zapadne Afrike.
Susedi: Sa tri strane okružena Senegalom.
Topografija: Uzani pojas nizijske zemlje na ušću reke Gambija u Atlantik. Gambija je najmanja afrička zemlja.

Klima: Tropska.

Glavni grad: Bandžul 44.188 .

Državno uređenje

Tip: Republika.
Teritorijalna podela: 5 oblasti i Bandžul.
Vojska: aktivni sastav: 800.

Gambija glavni grad

Privreda

Industrija: prerada kikirikija i ribe; turizam.
Glavni usevi: kikiriki (najvažniji izvozni artikal), pirinač.
Rude i minerali: titan, cirkon, rutil, ilmenit, kaolin.
Ostali resursi i proizvodnja: palmino ulje.
Obradiva površina: 18%.
Ulov ribe : 23.000 mt.
Radna snaga: 400.000 (75% u poljoprivredi, 19% u industriji, trgovini i uslužnim deiatnostima).
Izvoz : 127 mil. USD (kikiriki, riba, pamuk, palmino ulje).
Uvoz : 201 mil. USD (prehrambeni proizvodi, gorivo, mašinska i transportna oprema, sirovine).
Glavni ekonomski partneri: SAD, EU.

Finansije

Novčana jedinica: dalazi (1995: 1 USD = 9,55 dalazija)
Bruto nacionalni dohodak : 1,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.100 USD.
Inflacija: 7% .

Gambija turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Bandžul.
Drumski saobraćaj: 8.500 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Jundum (Bandžul).

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 5,7 osoba.
Telefoni: 1 na 80 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 48 god. muškarci, 53 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 43. Umrlih (na 1000 st.): 15.
Prirodni priraštaj: 3%.
Broj lekara: 1 na 14.536 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 77 .

Obrazovanje

Pismenost: 30%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 220.
Vremenska zona: -2GMT.
Međunarodni aerodrom: Bandžul.
Prosečna temperatura: zimi 18°C, leti 30°C.

Geografska karta Gambije

Zastava Gambije

zastava gambije

PREPORUČUJEMO