Gana

by Vladimir Ciplic

drzava gana stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 18.497.206 Gustina naseljenosti: 77 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 36%.
Etničke grupe: Afrikanci 99% (Akani 44%, Moši-Dagomba 16%).
Glavni jezici: engleski (službeni), svi etnički.
Religija: urođenička verovanja 38%, islamska 30%, hrišćanska 24%.

Geografija

Površina: 238.540 km2
Položaj: Na južnoj obali zapadne Afrike.
Susedi: Obala Slonovače na Z; Burkina Faso na S; Togo na I. Topografija: Najveći deo zemlje su plodne ravnice sa žbunovitim rastinjem. Najveća reka je Volta, od čijeg toka je napravljeno istoimeno veštačko jezero.

Klima: Tropska, sa velikim padavinama.

Glavni grad: Akra 949.100 (1988).
Veći gradovi: Kumasi (385.000), Tamale (151.000).

Državno uređenje

Tip: Republika.
Teritorijalna podela: 10 oblasti.
Vojska: 0,6% BDP . Aktivni sastav: 6.850.

gana glavni grad

Privreda

Industrija: rudarska, aluminijumska.
Glavni usevi: kakao, kafa, kasava, kokos, pirinač.
Rude i minerali: zlato, boksit, mangan.
Ostali resursi i proizvodnja: industrijski dijamanti, drvo, riba.

Obradiva površina: 12%.
Stočni fond : goveda 1,2 mil., ovce 22 mil.
Ulov ribe : 365.000 mt.
Radna snaga: 3,7 mil. (55% u poljoprivredi i ribarstvu, 19% u industriji).
Nezaposlenost : 10%.
Izvoz : 1,43 mlrd. USD (kakao, zlato, drvo, tunjevina, boksit, aluminijum).
Uvoz 1,84 mlrd. USD (petrolej, prehrambena i roba široke potrošnje, mašinska oprema).
Glavni ekonomski partneri: V. Britanija, SAD, Nemačka, Francuska, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: cedi (1995: 1 USD = 1.149 cedija)
Bruto nacionalni dohodak : 27 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.530 USD.
Inflacija: 36% .

Gana turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Tema, Takoradi.
Drumski saobraćaj: 88.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 1 aerodrom sa redovnim linijama. Sredstva kornunikacije:
TV prijemnici: 1 na 61 osobu.
Radio-aparati: 1 na 3,8 osoba.
Telefoni: 1 na 187 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 54 god. muškarci, 58 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 32. Umrlih (na 1000 st.): 12.
Prirodni priraštaj: 2%.
Broj lekara: 1 na 22.452 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 77 .

Obrazovanje

Pismenost : 60%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++233.
Vremenska zona: -2GMT.
Međunarodni aerodrom: Akra.
Prosečna temperatura: zimi 25°C, leti 28°C.
Državni praznik: 6 mart.

Ambasada Gane u Srbiji:
Beograd, Ognjena Price 50,
Tel. 011/4442-401, fax: 436-314.

Ambasada Srbije u Gani:
Embassy of the FR of Serbia
35, Senchi Street, Airport Residential Area, P O B 1629, Accra Tel/fax: (99 23321)775-761.

Geografska karta Gane

Zastava Gane

zastava gane

PREPORUČUJEMO