Jermenija

by Vladimir Ciplic

drzava jermenija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 3.421.775
Gustina naseljenosti: 115 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 68%.
Etničke grupe: Jermeni 93%, Azerbejdžanci 3%, Rusi 2%. Glavni jezik: jermenski.
Religija: pravoslavna.

Geografija

Površina: 29.800 km2
Položaj: U južnom delu Velikih Kavkaza u Aziji, između Kaspijskog i Crnog mora.
Susedi: Gruzija na S; Azerbejdžan na I; Iran na J; Turska na Z. Topograflja: Pretežno planinska zemlja sa ugašenim vulkanima (najviši vrh Aragac 4.095 m); glavna reka Araks.
Klima: Umereno-kontinentalna i planinska u višim i suptropska u nižim krajevima.

Glavni grad: Jerevan -1,3 mil..
Veći grad: Gjumri (120.000).

jermenija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Vojska: aktivni sastav: 32.700.

Privreda

Industrija: ind. obojenih metala, mašinska, elektronska, elektrotehnička, hemijska, tekstilna, prehrambena, ind. kože; turizam.
Glavni usevi: pamuk, duvan, pšenica, šećerna repa, smokve, badem, pomorandže, žitarice, vinova loza (jedan od najstarijih vinogradarskih rejona sveta).
Rude i minerali: bakar, molibden, boksit, olovo, cink, srebro.

Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija.
Obradiva Površina: 17%.
Stočni fond: 2,3 mil. goveda, ovaca, koza i svinja.
Radna snaga: 1,6 mil. (38% u poljoprivredi, 37% u trgovini i uslužnim delatnostima, 23% u industriji i građevinarstvu).

Nezaposlenost: 7,4%.
Izvoz: 273 mil. USD (zlato, nakit, aluminijum, transportna oprema, metalni otpaci).
Uvoz: 830 mil. USD (mašine, energija, roba za proizvodnju, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Rusija, Iran, Turkmenistan, Gruzija, SAD, EU.

Finansije

Novčana jedinica: dram (1994: 1 USD = 357 drama)
Bruto nacionalni dohodak (1994-6): 9,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.800 USD.
Inflacija: 5,7%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj 230.000 putničkih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Jerevan.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5 osoba.
Telefoni: 1 na 5,3 osobe.
Dnevna štampa: 469 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 69 god. muškarci, 76 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 13. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: -0,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 117 osoba.
Broj lekara: 1 na 254 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 40.

Obrazovanje

Pismenost: 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, ZND.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 374.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Jerevan.
Prosečna temperatura: zimi 5°C, leti 23°C.

Geografska karta Jermenije

Zastava Jermenije

zastava jermenije

PREPORUČUJEMO