Japan

by Vladimir Ciplic

drzava japan stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 125.931.533

Gustina naseljenosti: 333 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 77%.
Etničke grupe: japanska 99%, korejska 0,6%.
Glavni jezik: japanski.
Religija: šintoistička i budistička (u većini), hrišćanska (u manjini).

Geografija

Površina: 377.835 km2
Položaj: Arhipelag pored istočne obale Azije.
Susedi: Rusija na S; Južna Koreja na Z.
Topografija: Japan se sastoji od četiri glavna ostrva: Honšu, Hokaido, Kjušu i Šikoku. Obala je vrlo razuđena, unutrašnjost ostrva pretežno planinska, najviši vrh Fudžijama (3776 m); od 240 vulkana, 36 je aktivno. Jedina veća nizija je Kanao oko Tokija.
Reke su kratkog toka i neplovne, ali zbog velikog pada su bogate hidro-energijom. Česti zemljotresi, u proseku 5000 potresa godišnje.
Klima: Na severu umerena, na jugu suptropska. Japansku klimu određuju česti monsuni i tajfuni.

Glavni grad: Tokio 27.242.000.
Veći gradovi: Osaka (10.618.000), Jokohama (3.276.000), Nagoja (2.162.000), Saporo (1.719.000), Kobe (1.501.000), Kjoto
(1.456.000).

japan glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentarna demokratija. Šef države: monarh (japanski car).
Teritorijalna podela: 47 prefektura.
Vojska: 0,94% BDP. Aktivni sastav: 237.700.

Privreda

Industrija: elektronska, ind. visokih tehnologija, mašinska, metalska, hemijska.
Glavni usevi: pirinač, povrće, voće, žitarice.
Rude i minerali: kameni ugalj, prirodni gas, cink, bakar.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija, ribe, plodovi mora. Obradiva Površina: 11%.
Stočni fond: goveda 5 mil., svinje 10,9 mil.
Ulov ribe: 9,3 mil. mt.
Radna snaga: 67,2 mil. (50% u trgovini i uslužnim delatnostima, 33% u proizvodnji, rudarstvu i gradevinarstvu, 6% u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu).
Nezaposlenost: 3,4%.
Izvoz: 385 mlrd. USD (mašinska, elektronska i automobilska oprema i proizvodi, gotovi ili poluproizvodi visoke tehnologije).
Uvoz: 329 mlrd. USD (fosilno gorivo, sirovine, hrana, mašinska oprema).
Glavni ekonomski partneri: SAD, zemlje JI Azije, EU.

Finansije

Novčana jedinica: jen (1996: 1 USD= llOjena)
Bruto nacionalni dohodak: 2.850 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 22.700 USD.
Inflacija: 0,3%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Jokohama, Tokio, Kobe, Osaka, Nagoja, Šiba, Kavasaki (druga po veličini trgovačka flota u svetu).
Drumski saobraćaj 52 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj 8 međunarodnih i 70 lokalnih aerodroma; glavni međ. aerodrom Tokio.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 1 osobu.
Radio-aparati:
1 na 1 osobu.
Telefoni: 1 na 2 osobe.
Dnevna štampa: 579 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 77 god. muškarci, 82 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 11. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: 0,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 74 osobe.
Broj lekara: 1 na 570 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 4.

Obrazovanje

Pismenost: 99%.
Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OECD, azijske regionalne organizacije.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++81.
Vremenska zona: +9GMT.
Međunarodni aerodrom: Tokio.
Prosečna temperatura: zimi 3°C, leti 26°C.
Državni praznik: 23. decembar.

Ambasada Japana u Srbiji:
Beograd, Vladimira Popovića 6,
Tel. 011/2221-434, fax: 145-690.

Ambasada Srbije u Japanu:
Embassy of the FR of Yerbia
7-24, Kitashinagawa, 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo
Tel. (99 8133) 447 3571-2, 447 3577, Tx 22 360, Fax 447
3573.

Geografska karta Japana

Zastava Japana

zastava japana

PREPORUČUJEMO