Jordan

by Vladimir Ciplic

drzava jordan stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 4.434.978

Gustina naseljenosti: 49 stanovnika na km2.

Gradsko stanovništvo: 68%.
Etničke grupe: Arapi 98%.
Glavni jezici: arapski (službeni), engleski.
Religija: islamska 92%, hrišćanska 6%.

Geografija

Površina: 89.213 km2
Položaj: Na Bliskom istoku, u zapadnoj Aziji.
Susedi: Izrael na Z; Saudijska Arabija na J; Irak na I; Sirija na S; Egipat (Sinaj) na JZ.
Topografija: 84% zemlje je sušno i neplodno. Plodne obale
su na Z, u dolini reke Jordana. Država obuhvata i deo basena Mrtvog mora. Na I preovlađuju planinske visije, najviši vrh Džebel Ram (1754 m), na Z su planine Samarije i Judeje. Na krajnjem jugu je jedini jordanski izlaz na obalu Akabskog zaliva (luka Akaba jedna od najvažnijih u Persijskom zalivu i na Bliskom istoku).
Klima: Suptropska na SZ, pustinjska na I.

Glavni grad: Aman -1,3 mil..
Veći gradovi: Az-Zarka (605.000), Irbid (385.000).

jordan glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna monarhija.
Teritorijalna podela: 8 guvemerata.
Vojska: 6,5% BDP. Aktivni sastav: 98.600.

Privreda

Industrija: naftna, ind. veštačkog đubriva, cementa; tekstilna, prehrambena.
Glavni usevi: žitarice, paradajz, masline, pomorandže, limun, urme, banane, vinova loza, smokve, duvan.
Rude i minerali: fosfati, potaša, nafta, bakar, mangan, gvozdena ruda.
Ostali resursi i proizvodnja: so iz Mrtvog mora.
Obradiva Površina: 4%.
Stočni fond: ovce 1 mil., koze 0,5 mil.
Radna snaga: 600.000 (8% u poljoprivredi, 11,5% u industriji, 10% u turizmu i trgovini, 18% u saobraćaju i građevinarstvu).

Nezaposlenost: 16%.
Izvoz: 1,9 mlrd.
USD (fosfati, voće, povrće, đubrivo, zanatski proizvodi i domaća radinost).
Uvoz: 4,1 mlrd. USD (petrohemijski proizvodi, tekstil, motoma vozila, roba za proizvodnju, hrana).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Japan, Saudijska Arabija, Irak, EU, Kina, Indija.

Finansije

Novčana jedinica: jordanski dinar : 1 USD = 1,5 jor. dinara)
Bruto nacionalni dohodak: 20,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 5.000 USD.
Inflacija: 4,5%.

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Akaba.
Drumski saobraćaj 220.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Aman i Akaba.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 16,4 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5,8 osoba.
Telefoni: 1 na 10 osoba.
Dnevna štampa: 70 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 70 god. muškarci, 74 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 35. Umrlih (na 1000 st.): 4.
Prirodni priraštaj:: 2,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 920 osoba.
Broj lekara: 1 na 574 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 33.

Obrazovanje

Pismenost: 80%.
Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, Arapska liga.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 962.
Vremenska zona: zimi +2GMT, leti +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Aman.
Prosečna temperatura: zimi 4°C, leti 33°C. Državni praznik: 23. maj.

Ambasada Jordana u Srbiji:
Beograd, Kablarska 28,
Tel. 011/651-642, fax: 647-233.

Ambasada Srbije u Jordanu:
Embassy of the FR of Serbia AMMAN
T/Fax (99 9626) 826 457.

Geografska karta Jordana

Zastava Jordana

zastava jordana

PREPORUČUJEMO