Kenija

by Vladimir Ciplic

drzava kenija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 28.337.071

Gustina naseljenosti: 48 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 27%.
Etničke grupe: Kikuju 21%, Luhija 14%, Luo 13%, Kalendžin 12%, Kamba 11%, došljaci iz Azije, Evrope i Bliskog istoka.

Glavni jezici: engleski i svahili (oba službena), 25 etničkih jezika.
Religija: rimokatolička i protestantska 76%, islamska 16%, urodenička verovanja 8%.

Geografija

Površina: 582.650 km2
Položaj: U istočnoj Africi, na obali Indijskog okeana.
Susedi: Uganda na Z; Tanzanija na J; Somalija na I; Etiopija i Sudan na S.
Topografija: Zemlja sa obe strane ekvatora, između Indijskog okeana i Viktorijinog jezera. U primorju nizije, u unutrašnjosti visoravni. Vulkanska planina Kenija (5199 m). Najveće reke
Tana i Galana u slivu Indijskog okeana, poznata jezera Viktorijino i Turkana. Dok je sevemi deo bezvodan, dotle je južni i središnji deo pretežno pod savanama, listopadnim i četinarskim šumama. Razvijena turistička zemlja (12 nacionalnih parkova i rezervata) sa raznovrsnom afričkom florom i faunom.
Klima: Tropska u primorju i niziji, suptropska na visoravnima.

Glavni grad: Najrobi 2 mil..
Veći grad: Mombasa (600.000).

kenija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 7 provincija i Najrobi.
Vojska: 2,8% BDP. Aktivni sastav: 24.200.

Privreda

Industrija: cma i obojena metalurgija, hemijska, petrohemijska; turizam.
Glavni usevi: kafa, čaj, pamuk, konoplja, ananas, banane, agrumi, šećema trska, kokosov orah.
Rude i minerali: zlato, srebro, bakar, olovo, cink, nikl, hrom, so, dijatomit, azbest, beril, magnezit, liskun, kaolin, safir, kijant, mulit, kalijum, fluorit, gips.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, mermer, riba.
Obradiva površina: 7%.

Stočni fond: goveda 11 mil.
Ulov ribe: 176.000 mt.
Radna snaga: 8,8 mil. (75% u poljoprivredi).
Nezaposlenost: 35%.
Izvoz: 1,9 mlrd. USD (kafa, čaj, naftni derivati, ananas, konoplja, cement, natrijum-karbonat).
Uvoz: 2,6 mlrd. USD (gorivo, lekovi, industrijska i mašinska oprema i delovi, sredstva za proizvodnju).
Glavni ekonomski partneri: Uganda, Velika Britanija, Tanzanija, Nemačka, Holandija, Francuska, Italija, Saudijska Arabija, UAE, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: kenijski šiling : 1 USD = 54 ken. šil inga)
Bruto nacionalni dohodak: 39,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.400 USD.
Inflacija: 1,6%.

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Mombasa.
Drumski saobraćaj 330.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 14 aerodroma sa redovnim lini jama; međ. aerodromi Najrobi, Mombasa, Kisumu.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 102 osobe.
Radio-aparati: 1 na 6,3 osobe.
Telefoni: 1 na61 osobu.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 51 god. muškarci, 54 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 42. Umrlih (na 1000 st.): 12.
Prirodni priraštaj:: 3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 737 osoba.
Broj lekara: 1 na 7.410 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 60.

Obrazovanje

Pismenost: 69%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni
broj: ++ 254.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Najrobi.
Prosečna temperatura: zimi 16°C, leti 19°C.

Ambasada Srbije u Keniji:
Embassy of the FR of Serbia
State House Avenue, P O B 30504, Nairobi
Tel. (99 2542) 720 670-1,723 392, Fax 715 936.

Geografska karta Kenije

Zastava Kenije

kenija glavni grad zastava kenije

PREPORUČUJEMO