Kina

by Vladimir Ciplic

drzava kina stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 1.236.914.658

Gustina naseljenosti: 129 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 28%.
Etničke grupe: Han Kinezi 92%, Tibetanci, Mongoli, Korejanci, Mandžurijci.
Glavni jezici: mandarinski kineski (službeni), ostali lokalni etnički jezici, engleski.
Religija: zvanično ateistička zemlja, tradicionalne religije su budizam i taoizam.

Geografija

Površina: 9.596.960 km2

Položaj: U istočnoj Aziji.
Susedi: Mongolija na S; Rusija na SI i SZ; Avganistan, Pakistan, Tadžikistan i Kazahstan na Z; Indija, Nepal, Mijanmar, Laos i Vijetnam na J; Severna Koreja na SI.
Topografija: Preko 60% teritorije je planinsko, na nadmorskoj visini preko 1000 m. U primorju na istoku preovlađuju Velika kineska nizija i plodne doline. Na S i SZ su polupustinjske i pustinjske visoravni i baseni. JZ Kine je najviši: planinski venci Himalaja, Tibeta, Transhimalaja, Karakoruma (najviši vrh Himalaja i sveta Mont Everest 8848 m). Istočna Kina je jedna od najbogatijih delova sveta sa vodom. Reke: Jangce, Huangho, Sikjang, Cangpo. Jezera: Ćinghai, Dungtinghu i brojni rečni i jezerski kanali zrnavodnjavanje. 16% Kine je pod šumama: u niziji listopadnim, na planinama četinarskim, u južnom primorju pod tropskim šumama.
Klima: Od tropsko-monsunske na krajnjem jugu, do umereno monsunske na severu. U unutrašnjosti Kine’ kontinentalna do planinske i pustinjske u odgovarajućim regionima.

Glavni grad: Peking -11,4 mil..
Veći gradovi: Šangaj (13,7 mil.), Tjencin (10,7 mil.), Šenjang (3,6 mil.), Vuhan (3,3 mil.), Kanton (2,9 mil.), Nanking (2,1 mil.).

kina glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 23 provincije, 5 autonomnih oblasti.

Vojska: 5% BDP. Aktivni sastav: 3 mil. (procena).

Privreda

Industrija: cma i obojena metalurgija, rudarstvo, energetska, mašinogradnja, železnička, automobilska, avionska, brodogradnja, ind. poljoprivrednih mašina, elektronska i industrija preciznih instrumenata, elektrotehnička, hemijska, telekomunikacijska, tekstilna, prehrambena, ind. igračaka (u svetskom vrhu po proizvodnji i izvozu).
Glavni usevi: pirinač (prvo mesto u svetu), kukuruz (drugo mesto), proso (drugo mesto), pšenica (treće mesto), kikiriki (drugo mesto), čaj (drugo mesto), pamuk (prvo mesto), duvan (prvo mesto), susam (drugo mesto), juta (drugo mesto), krompir (prvo mesto), šećema repa, suncokret.
Rude i minerali: po rudnom bogatstvu spada u svetski vrh: kameni ugalj i antracit (drugo mesto u svetu), mde gvožđa (prvo mesto), antimon (treće mesto), nafta i prirodni gas, mangan, molibden, boksit, bakar, olovo, cink, nikl, hrom, kobalt, vanadijum, zlato, titan, uranova ruda, azbest, pirit, fosfati, sumpor,
morska i kamena so.
Ostali resursi i proizvodnja: svila, hidro-energija, šume; rezerve sirove nafte: 24 mlrd. barela.
Obradiva površina: 10%.

Stočni fond: goveda 83 mil., svinje 380 mil., ovce 111 mil.
Ulov ribe: 13,1 mil. mt.
Radna snaga: 614,7 mil. (54% u poljoprivredi i šumarskoj industriji, 26% u industriji i trgovini, 7% u rudarstvu i građevinarstvu).
Nezaposlenost: 3%.
Izvoz: 151 mlrd. USD (tekstil, obuća, igračke, mašine i oprema, oružje).
Uvoz: 138,8 mlrd. USD (valjani čelik, motoma vozila, tekstilne mašine, gorivo, avioni).
Glavni ekonomski partneri: Japan, SAD, Nemačka, Tajvan, Rusija.

Finansije

Novčana jedinica: juan : 1 USD = 8,3 juana)
Bruto nacionalni dohodak: 3.039 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.800 USD.
Inflacija: 10%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Šangaj, Tjencin, Kanton.
Drumski saobraćaj 7 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj 94 lokalna aerodroma; međ. aerodromi Peking, Šangaj, Kanton.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 32 osobe.
Radio-aparati: 1 na 5,4 osoba.
Telefoni: 1 na77 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 67 god. muškarci, 69 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 18. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: 1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 382 osobe.
Broj lekara: 1 na 648 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 46.

Obrazovanje

Pismenost: 84%.
Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 86.
Vremenska zona: +8GMT (Peking).
Međunarodni aerodrom: Peking, Šangaj.
Prosečna temperatura: zimi -11°C, leti +31°C (Peking).
Državni praznik: 1. oktobar.

Ambasada Kine u Srbiji:
Beograd, Trešnjin cvet 3 (Bulevar umetnosti bb),
Tel.
011/222-1277, fax: 130-983.

Ambasada Srbije u Kini:
Embassy of the FR of Yugoslavia
San Li Tun, Dong 6 Jie 56, East Street 6, No. 56, 100600 Bei-
jing
Tel. (99 8610) 6532 3516, 6532 3016, 6532 1693, Tx 22 403, Fax 6532 1207.

Geografska karta Kine

Zastava Kine

zastava kine

PREPORUČUJEMO