Kongo

by Vladimir Ciplic

drzava kongo stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 2.658.123

Gustina naseljenosti: 8 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 58%.
Etničke grupe: Kongo 48%, Sanga 20%, Teke 17%.
Glavni jezici: francuski (službeni), afrički jezici (lingala, kikongo).
Religija: hrišćanska 50% (dve trećine rimokatolici); urodenička verovanja 48%, islamska 2%.

Geografija

Površina: 342.000 km2
Položaj: S obe strane ekvatora u centralnoj Africi, na desnoj obali reke Kongo, sa izlazom na Gvinejski zaliv Atlantskog okeana.
Susedi: Gabon i Kamerun na Z; Centralnoafrička Republika na S; Zair (DR Kongo) na I; Angola na JZ.
Topografija: Pretežno visoravni 500-1000 m visine, obalska ravnica produžava se do plodne doline Niari. Središnji deo je
visoravan; basen reke Kongo sastoji se od plavnih ravnica u donjem toku i od savane u gomjem toku. Veći deo zemlje je pod gustom šumom.
Klima: Ekvatorijalna.

Glavni grad: Brazavil 937.580.
Veći grad: Poant Noar (576.206).

kongo glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 9 oblasti i jedna opština.
Vojska: 3,8% BDP. Aktivni sastav: 10.000.

Privreda

Industrija: naftna, duvanska, ind. cementa, pića, šećera.
Glavni usevi: maniokaa, palmino ulje i jezgra, kakao, kafa, pirinač, kukuruz, kikiriki.
Rude i minerali: potaša, zlato, olovo, bakar, cink.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, prirodni gas; rezerve sirove nafte: 830 mil. barela.
Obradiva površina: 2 %.
Ulov ribe: 45.577 mt.
Izvoz: 952 mil. USD (nafta, drvna građa, kafa, kakao, šećer, palmino ulje, dijamanti).
Uvoz: 559 mil. USD (hrana, roba široke potrošnje, mašine, fabričku opremu, automobile, metalne i hemijske proizvode, tekstil).
Glavni ekonomski partneri: Francuska, Italija, Španija, Nemačka i druge zemlje EU, Brazil, Japan, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak : 1 USD = 488 CFA franaka)
Bruto nacionalni dohodak: 4,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.960 USD.
Inflacija: 3%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Brazavil, Poant-Noar.
Drumski saobraćaj 45.000 putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Brazavil.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 326 osoba.
Radio-aparati: 1 na 11 osoba.
Telefoni: 1 na 85 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 45 god. muškarci, 49 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 40. Umrlih (na 1000 st.): 17.
Prirodni priraštaj:: 2,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 456 osobe.
Broj lekara: 1 na 3.873 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 103.

Obrazovanje

Pismenost: 57%.
Obavezno školovanje 10 godina.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 242.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Brazavil.
Prosečna temperatura: zimi 17°C, leti 30°C.

Geografska karta Kongo

Zastava Kongo

zastava konga

PREPORUČUJEMO