Kostarika

by Vladimir Ciplic

drzava kostarika stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 3.604.642

Gustina naseljenosti: 70 stanovnika na km2.

Gradsko stanovništvo: 49%
Etničke grupe: belci (sa manjinom meleza) 96%.

Glavni jezik: španski (zvanični).
Religija: 95% rimokatolici.

Geografija

Površina: 51.100 km2
Položaj: U Srednjoj Americi, na obali Karipskog mora i Tihog okeana.
Susedi: Nikaragva na S, Panama na J.
Topografija: Celom dužinom države pružaju se Kordiljeri (visine do 3920m), sa aktivnim vulkanima, a pored obe obale je nizija.
Klima: Tropska u primorju, na planinama umerena.

Glavni grad: San Hoze 315.909.

kostarika glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 7 provincija.
Vojska: 0,4% BDP. Aktivni sastav: 7.500.

Privreda

Industrija: prehrambena, tekstilna, ind. veštačkog đubriva,. građevinskog materijala, nameštaja, plastičnih masa i proizvoda.
Glavni usevi: kafa (glavni izvozni artikal), banane, pirinač, šećema trska, kukuruz, krompir.
Rude i minerali: zlato, so, srebro, mangan, gvožđe, boksit, bakar, olovo, cink, nikl.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, šuma, stoka.
Obradiva Površina: 6%.
Stočni fond: goveda 1,7 mil.
Ulov ribe: 17.905 mt.
Radna snaga: 868.300 (27% u poljopđvredi, 35% u industriji i trgovini, 33% u državnoj upravi i uslužnim delatnostima).

Nezaposlenost: 5,5%.
Izvoz: 3,82 mlrd. USD (kafa, banane, tekstil, šećer).
Uvoz: 3,857 mlrd. USD (sirovine, roba široke potrošnje, ind. oprema, nafta).
Glavni ekonomski partneri: SAD, centralnoameričke države, Nemačka, Japan, Velika Britanija, Francuska, Holandija.

Finansije

Novčana jedinica: kolon : 1 USD = 174 kolona)
Bruto nacionalni dohodak: 19 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 5.500 USD.
Inflacija: 14%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Limon, Puntarenas, Golfito.
Drumski saobraćaj 295.000 putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 13 aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodrom San Hoze.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 9,4 osobe.
Radio-aparati: 1 na 12 osoba.
Telefoni: 1 na 6,5 osoba.
Dnevna štampa: 102 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 76 god. muškarci, 80 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 23. Umrlih (na 1000 st.): 3.
Prirodni priraštaj:: 2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 528 osoba.
Broj lekara: 1 na 962 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 13.

Obrazovanje

Pismenost: 93%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 506.
Vremenska zona: -6GMT.
Međunarodni aerodrom: San Hoze.
Prosečna temperatura: zimi 18°C, leti 26°C.

Geografska karta Kostarike

Zastava Kostarike

zastava kostarike

PREPORUČUJEMO