Kuba

by Vladimir Ciplic

drzava kuba stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 11.050.729

Gustina naseljenosti: 99 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 74%.
Etničke grupe: mulati 51%, belci 37%, cmci 11%, Kinezi 1%. Glavni jezik: španski.
Religija: rimokatolička 85% (pre Kastra).

Geografija

Površina: 110.860 km2
Položaj: Kuba je najveće i najzapadnije antilsko ostrvo, između Atlantskog okeana, Meksičkog zaliva i Karipskog mora.
Susedi: Bahami i SAD na S; Meksiko na Z; Jamajka na J, Haiti na I.
Topografija: Obala na severu je strma i stenovita, a na jugu ravna i močvama. Niska brda i plodne doline pokrivaju više od polovine zemlje. Sijera Maestra na istoku je najviši od tri planinska lanca (1972 m).
Klima: Tropska.

Glavni grad: Havana 2.241.000.
Veći gradovi: Santijago de Kuba (440.084), Kamaguej (293.961), Holgin (242.085), Gvantanamo (207.796), Santa Klara (205.400).

kuba glavni grad

Državno uređenje

Tip: jednopartijska država.
Teritorijalna podela: 14 provincija i Havana.
Vojska: 6% BDP. Aktivni sastav: 106.000

Privreda

Industrija: duvanska, ind. šećera, cementa, naftna ind., hemijska, tekstilna, papima, drvna, metalska, prehrambena.
Glavni usevi: šećema trska (najveći svetski izvoznik), duvan, kafa, pirinač, voće.
Rude i minerali: nikl, hrom, gvožđe, kobalt, bakar, mangan, so.
Ostali resursi i proizvodnja: šume.
Obradiva površina: 24%.
Stočni fond: goveda4,5 mil., svinje 1,6 mil.
Ulov ribe: 165.236 mt.
Radna snaga: 4,71 mil. (20% u poljoprivredi, 22% u industriji, 11% u trgovini, 30% u uslužnim delatnostima i državnoj upravi).
Izvoz: 2,1 mlrd. USD (kafa, šećer, nikl, duvan, medicinska oprema).
Uvoz: 3,5 mlrd. USD (mašine,

Saobraćaj

na sredstva, nafta i naftni derivati, hemijski i prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Kina, Kanada, Meksiko, Španija, Rusija.

Finansije

Novčana jedinica: kubanski pezo (1994: 1 USD = 1 kub. pezo)

Bruto nacionalni dohodak: 16,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.480 USD.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Havana, Matansas, Sienfuegos, Santjago de Kuba.
Drumski saobraćaj 450.000 putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 12 aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodrom “Hose Marti” kod Havane.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na4,4 osobe.
Radio-aparati: 1 na5,l osobu.
Telefoni: 1 na 18 osoba.
Dnevna štampa: 124 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 75 god. muškarci, 79 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 13. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: 0,43%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 134 osobe.
Broj lekara: 1 na231 osobu.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 8.

Obrazovanje

Pismenost: 94%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 53.
Vremenska zona: -5GMT.
Međunarodni aerodrom: Havana.
Prosečna temperatura: zimi 22°C, leti 28°C.
Državni praznik: l.januar.

Ambasada Kube u Srbiji:
Beograd, Vasilija Gaćeše 9b,
Tel. 011/653-410, fax: 647-858.

Ambasada Srbije u Kubi:
Embajada de la RF de Serbia
Calle 42, No. 115, Entre 1-RA Y-RA Miramar, La Habana
Tel. (99 537) 332 982, 332 488, 332 607, Tx 512 137, Fax 332
982.

Geografska karta Kube

Zastava Kube

zastava kube

PREPORUČUJEMO