Kuvajt

by Vladimir Ciplic

drzava kuvajt stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 1.913.285

Gustina naseljenosti: 108 stanovnrka na km2.
Gradsko stanovništvo: 89%.
Etničke grupe: kuvajćanska 45%, ostale arapske 35%, iranska 4%, indijska, pakistanska.
Glavni jezici: arapski (službeni), engleski.
Religija: islamska 85% (šiiti 30%, suniti 45%, drugi 10%), hrišćanska, hinduistička.

Geografija

Površina: 17.818 km2
Položaj: Na SZ obali Persijskog zaliva, u JI Aziji.
Susedi: Irak
na S; Saudijska Arabija na J.
Topografija: Zemljište pustinjsko do 290 m nadmorske visine; oaze retke. Veoma suva i krajnje topla ravnica.
Klima: Veoma topla i suva pustinjska.

Glavni grad: Kuvajt -1 mil.
Veći gradovi: As Salimijah (153.000), Havali
(145.000).

kuvajt glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna monarhija.
Teritorijalna podela: 5 guvemerata.
Vojska: 7,3% BDP. Aktivni sastav: 16.600.

Privreda

Industrija: naftna.
Glavni usevi: povrće, urme, duvan, stočno bilje, pšenica, ječam.
Rude i minerali: rezerve sirove nafte: 96,5 mlrd. barela, gas.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, škampi.
Obradiva površina: 1%.
Stočni fond: goveda , ovce mil.
Radna snaga: mil. (25% u industriji i poljoprivredi, 25*% u
uslužnim delatnostima, 50% u državnoj službi i društvenom sektoru).
Izvoz: 13,6 mlrd. USD (nafta).
Uvoz: 8,4 mlrd. USD (prehrambeni proizvodi, automobili, građevinski materijal, mašine, tekstil).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Japan, Kanada, EU.

Finansije

Novčana jedinica: dinar : 3,36 USD = 1 dinar
Bruto nacionalni dohodak: 32,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 16.700 USD.
Inflacija: 4,5%.

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Mina al-Ahmadi.
Drumski saobraćaj 707.000 putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Kuvajt.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 1,8 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,4 osobe.
Telefoni: 1 na 4 osobe.
Dnevna štampa: 550 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 73 god. muškarci, 78 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 21. Umrlih (na 1000 st.): 2.
Prirodni priraštaj:: 4%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 347 osoba.
Broj lekara: 1 na 516 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 10.

Obrazovanje

Pismenost: 80%.
Obavezno školovanje 8 godina.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, Arapska liga, OPEK.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 965.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Kuvajt.
Prosečna temperatura: zimi 8°C, leti 45°C

Ambasada Srbije u Kuvajtu:
Embassy of the FR of Serbia
Al-Mansour Street No. 15, P O B 20511, Safat 13066, Kuwait Tel. (99 965) 481 3140, Fax 484 9508.

Geografska karta Kuvajta

Zastava Kuvajta

zastava kuvajta

PREPORUČUJEMO