Laos

by Vladimir Ciplic

drzava laos stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 5.260.842

Gustina naseljenosti: 22 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 19%.
Etničke grupe: laoska 68%, teung 22%, meo, jao i dr.
Glavni jezici: laoski (službeni), francuski, engleski.
Religija: budistička 85%, animistička i ostale 15%.

Geografija

Površina: 236.800 km2
Položaj: U JI Aziji, na Indokineskom poluostrvu, bez izlaza na more.
Susedi: Mijanmar i Kina na S; Vijetnam na I; Kambodža na J; Tajland na Z.
Topografija: Pretežno planinska zemlja, visoravni i planine do 2820 m visine, sa ravnicom na jugu i u dolini reke Mekong na zapadu.
Klima: Monsunsko-tropska.

Glavni grad: Vijentijan 442.000.

Laos glavni grad

Državno uređenje

Tip: komunistička zemlja.
Teritorijalna podela: 16 provincija.
Vojska: 6,1% BDP. Aktivni sastav: 37.000.

Privreda

Industrija: drvna, rudarstvo.
Glavni usevi: pirinač, kukuruz, pamuk, opijum, povrće, kafa.

Rude i minerali: kalaj, gips.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, hidro-energija.
Obradiva površina: 4%.
Stočni fond: svinje 1,6 mil.
Ulov ribe: 20.000 mt.
Radna snaga: 1-1,5 mil. (85% u poljoprivredi, 6% u industriji). Nezaposlenost: 5,6%.
Izvoz: 240 mil. USD (električna energija, drvna građa, koncentrat kalaja, kafa, gips, opijum, tekstil i odeća, ratan).

Uvoz: 570 mil. USD (pirinač, hrana, naftni derivati, mašine, transportna oprema).
Glavni ekonomski partneri: Tajland, Malezija, Vijetnam, Japan, Francuska, Amerika, Hongkong, Singapur.

Finansije

Novčana jedinica: kip (1994: 1 USD = 720 kipa)
Bruto nacionalni dohodak: 5,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.150 USD.
Inflacija: 15%

Turizam

Saobraćaj

Glavne rečne luke: Luang Prabang, Vijentijan, Savanaket. Drumski saobraćaj 33.000 putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 18 aerodroma; međ. aerodrom Vijentijan.

Sredstva
komunikacije

Radio-aparati: 1 na 11 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 51 god. muškarci, 54 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 41. Umrlih (na 1000 st.): 14.
Prirodni priraštaj:: 2,8%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 402 osobe.
Broj lekara: 1 na 3.555 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 92.

Obrazovanje

Pismenost: 45%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 856.
Vremenska zona: +7GMT.
Međunarodni aerodrom: Vijentijan.
Prosečna temperatura: zimi 19°C, leti 29°C.

Geografska karta Laosa

Zastava Laosa

zastava laosa

PREPORUČUJEMO