Lesoto

by Vladimir Ciplic

drzava lesoto stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 2.089.829

Gustina naseljenosti: 69 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 22
Etničke grupe: Soto 99%, Evropljani, Azijci.
Glavni jezici: engleski i lesoto (oba službena).
Religija: hrišćanska 80%, urođenička verovanja, islamska i bahai 20%.

Geografija

Površina: 30.350 km2

Položaj: U Južnoj Africi.
Susedi: Sasvim okružena Južnoafričkom Republikom.

Topografija: Pretežno planinska, umereno stepska zemlja. Glavna reka Oranje. Najviši planinski vrh 3482 m.
Klima: Umerena suptropska.

Glavni grad: Naseru 170.000.

Lesoto glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna monarhija.
Teritorijalna podela: 10 okruga.
Vojska: 10% BDP. Aktivni sastav: 2.000.

Privreda

Industrija: prehrambeno-prerađivačka.
Glavni usevi: kukuruz, žitarice, pasulj, grašak.
Rude i minerali: dijamanti, drago kamenje, uranova ruda.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija.
Obradiva površina: 11%.
Stočni fond: goveda 0,5 mil., ovce 1,3 mil., koze 0,9 mil.
Radna snaga: 690.000 (86% u poljoprivredi).
Nezaposlenost: 50%.
Izvoz: 218 mil. USD (vuna, moher, žitarice, stoka, dijamanti).
Uvoz: 1,1 mlrd. USD (hrana, građevinski materijal, odeća, vozila, mašine, medicinska oprema, lekovi).
Glavni ekonomski partneri: Južnoafrička Republika, zemlje Azije, EU, Severne i Južne Amerike.

Finansije

Novčana jedinica: loti : 0,27 USD = 1 loti)
Bruto nacionalni dohodak: 3,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.860 USD.
Inflacija: 8,7%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj 20.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Naseru.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 4,4 osobe.
Dnevna štampa: 19 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 61 god. muškarci, 64 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 33^Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj:: 2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 765 osoba.
Broj lekara: 1 na 13.209 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 78.

Obrazovanje

Pismenost: 74%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj:++266.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Naseru.
Prosečna temperatura: zimi 20°C, leti 12°C.

Geografska karta Lesota

Zastava Lesota

zastava lesota

PREPORUČUJEMO