Malezija

by Vladimir Ciplic

drzava malezija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 20.932.901

Gustina naseljenosti: 63 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 51%.
Etničke grupe: malajska 59%, kineska 32%, indijska 9%.

Glavni jezici: malajski (službeni), engleski, kineski, indijski.

Religija: islamska, budistička, hindu.

Geografija

Površina: 339.750 km2

Položaj: Na JI vrhu Azije.
Susedi: Tajland na S; Indonezija na J.
Topografija: Malezija obuhvata kopneni deo i sevemu obalu ostrva Bomea. Najveći deo zemlje na zapadu pokriven je tropskom džunglom, dok na istoku preovlađuje široka močvama ravnica. Centralni planinski masiv prostire se u pravcu S-J (najviši vrh na Bomeu, 4101 m). Malezija obiluje bogatom rečnom mrežom, a 2/3 površine je pod tropskom šumom.

Klima: Topla, vlažna, ekvatorijalna.

Glavni grad: Kuala Lumpur -1,1 mil..
Veći grad: Džordžtaun (Penang) 220.000.

malezija glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama monarhija.
Teritorijalna podela: 13 federalnih država i 2 teritorije.
Vojska: 5% BDP. Aktivni sastav: 114.500.

Privreda

Industrija: rudarstvo, čelična, ind. nafte, gasa i gume, metalurgija, železnička, automobilska, brodogradnja, elektrohemijska, cementna, drvna, tekstilna, ind. obuće, prehrambena.
Glavni usevi: kaučuk (po proizvodnji prvi u svetu), pirinač, palmino ulje (prvi u svetu), biber (prvi u svetu), kokosov orah, kakao, čaj, kafa, banane, ananas, kikiriki, šećema trska, pamuk, duvan.
Rude i minerali: kalaj (prvi u svetu), prirodni gas, rude gvožđa, boksita, bakra.
Ostali resursi i proizvodnja: šume; rezerve sirove nafte: 4,3 mlrd. barela.
Obradiva Površina: 3%.
Stočni fond: svinje 2,5 mil.
Ulov ribe: 620.000 mt.
Radna snaga: 8,4 mil. (21% u poljoprivredi, 25% u trgovini i uslužnim delatnostima, 23% u proizvodnji).
Nezaposlenost: 2,6%.
Izvoz: 84,6 mlrd. USD (kaučuk, palmino ulje, drvo, nafta i petrohemijski proizvodi, elektronika, tekstil).
Uvoz: 83,2 mlrd. USD (hrana, sirova nafta, sredstva za proizvodnju, hemikalije, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Japan, Singapur, SAD, EU, Tajvan.

Finansije

Novčana jedinica: ringit : 1 USD = 2,4 ringita)
Bruto nacionalni dohodak: 214,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 10.750 USD.
Inflacija: 3,5%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Džordžtaun (Penang), Kelang, Melaka, Kučing. Drumski saobraćaj
2,6 mil. putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 40 aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodromi Kuala Lumpur, Penang, Kučing.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 9,5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5,4 osobe.
Telefoni: 1 na 8,9 osoba.
Dnevna štampa: 140 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 67 god. muškarci, 73 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 28. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj:: 2,1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 482 osobe.
Broj lekara: 1 na 2.412 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 23.

Obrazovanje

Pismenost: 78%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, ASEAN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 60.
Vremenska zona: +8GMT.
Međunarodni aerodrom: Kuala Lumpur.
Prosečna temperatura: zimi 32°C, leti 33°C.

Geografska karta Malezije

Zastava Malezije

zastava malezije

PREPORUČUJEMO