Mali

by Vladimir Ciplic

drzava mali stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 10.108.569

Gustina naseljenosti: 8 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 22%.
Etničke grupe: Mande (Bambara, Malinke, Sarakole) 50%, Peuli 17%, Volte 12%, Songai 6%, Tuarezi i Mavari 10%.

Glavni jezici: francuski (službeni), lokalni etnički jezici.

Religija: islamska 90%, urođenička verovanja 9%, hrišćanska 1%.

Geografija

Površina: 1.240.000 km2
Položaj: U unutrašnjosti zapadne Afrike.
Susedi: Mauritanija i Senegal na Z; Gvineja, Obala Slonovače i Burkina Faso na J; Niger na I; Alžir na S.
Topografija: Travnata ravnica u zemlji koja nema more, situirana je u gomjem toku reka Senegal i Niger, pružajući se na severu do Sahare. Najviši vrh planina Mandingo (1155 m). Na jugu i središnjem delu savana, na severu pustinja.
Klima: Vlažna tropska na jugu, pustinjska na severu.

Glavni grad: Bamako 800.000.
Veći gradovi: Segu, Mopti, Sikaso.

mali glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija.
Teritorijalnapodela: 8 oblasti.
Vojska: 2% BDP. Aktivni sastav: 7.350.

Privreda

Industrija: u razvoju tekstilna, prehrambena, duvanska, cementna, ind. obuće i polj. mašina.
Glavni usevi: proso, pirinač, kukuruz, maniokaa, kikiriki, pamuk, duvan, šećema trska, agrumi, ananas.
Rude i minerali: boksit, gvozdena ruda, mangan, bakar, uran, zlato, dijamanti, fosfati.
Ostali resursi i proizvodnja: so.
Obradiva Površina: 2%.
Stočni fond: goveda 5,6 mil., koze i ovce 13,9 mil.
Ulov ribe: 60.000 mt.
Radna snaga: 2,7 mil. (80% u poljoprivredi, 19% u uslužnim delatnostima).
Izvoz:
320 mil. USD (pamuk, stoka, zlato).
Uvoz: 422 mil. USD (mašine i oprema, prehrambeni proizvodi, građevinski materijal, petrolej, tekstil).
Glavni
ekonomski partneri: Zapadna Evropa.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak : 1 USD = 488 CFA franka)
Bruto nacionalni dohodak: 5,8 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 600 USD.
Inflacija: 12,7%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj 33.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj 10 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Bamako.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 58 osoba.
Telefoni: 1 na 730 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 45 god. muškarci, 48 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 52. Umrlih (na 1000 st.): 20.
Prirodni priraštaj:: 3,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 2.253 osobe.
Broj lekara: 1 na 67.789 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 121.

Obrazovanje

Pismenost: 32%.
Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 223.

Vremenska zona: 0 GMT.
Međunarodni aerodrom: Bamako.
Prosečna temperatura: zimi 25°C, leti 32°C.

Geografska karta Malija

Zastava Malija

zastava malija

PREPORUČUJEMO