Mauricijus

by Vladimir Ciplic

drzava mauricijus stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 1.168.256

Gustina naseljenosti: 573 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 44%.
Etničke grupe: indo-mauricijska 68%, kreolska 27%, melezi 5% (franko i sino Mauritanci).
Glavni jezici: engleski (službeni), francuski, kreolski, hindu.
Religija: hinduistička 52%, hrišćanska 28%, islamska 16%.

Geograflja

Površina: 2.045 km2
Položaj: U Indijskom okeanu, blizu Afrike.
Susedi: Najbliži je Madagaskar na Z.
Topografija: Pored najvećeg ostrva Mauricijus, državi
pripadaju i manja koralska ostrva (Rodriges). Najveće ostrvo (Mauricijus) je vulkanskog porekla, opkoljeno koralskim sprudovima u središtu visija (najviši vrh 826 m). Reke su kratke, a pod tropskim šumama je preko 30% ostrva.
Klima: Tropska, okeanska.

Glavni grad: Port Luis 143.000.

Mauricijus glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 9 okruga, 3 zavisne teritorije.
Vojska: aktivni sastav: 1.300.

Privreda

Industrija: turizam; tekstilna, prehrambena, elektronska, hemijska, naftna.
Glavni usevi: šećema trska, čaj, duvan, kokos, vanila, kafa, pirinač, banane, ananas, žitarice.
Ostali resursi i proizvodnja: tropske šume, riba.
Obradiva površina: 49%.
Radna snaga: 0,5 mil. (37% u industriji i građevinarstvu, 24% u turizmu i uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost: 2,4%.
Izvoz: 1,6 mlrd. USD (šećer, tekstil, rum, čaj, kokos, vanila, riba i prerađevine).
Uvoz: 1,9 mlrd. USD (mašine i transportna sredstva, pšenica, meso i prerađevine).
Glavni ekonomski partneri: EU, Južnoafrička Republika, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: mauricijski rupi : 1 USD = 17 maur. rupija)
Bruto nacionalni dohodak: 11,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 10.300 USD.
Inflacija: 6%.

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Port Luis.
Drumski saobraćaj 33.000 putničkih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Port Luis.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na7,l osobu.
Radio-aparati: 1 na 4,4 osobe.
Telefoni: 1 na 11 osoba.
Dnevna štampa: 87 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 67 god. muškarci, 75 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 19. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj:: 1,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 351 osobu.
Broj lekara: 1 na 1.098 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 17.

Obrazovanje

Pismenost: 81%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 230.
Vremenska zona: +4GMT.
Međunarodni aerodrom: Port Luis.
Prosečna temperatura: zimi 26°C, leti 18°C.

Geografska karta Mauricijusa

Zastava Mauricijusa

zastava mauricijusa

PREPORUČUJEMO