Mijanmar

by Vladimir Ciplic

drzava mijanmar stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 47.305.319

Gustina naseljenosti: 70 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 25%.
Etničke grupe: burmanska (poreklom tibetanska) 68%, šan 9%, karen 7%, rakin 4%.
Glavni jezici: burmanski (službeni), karenski, šanski.
Religija: budistička 89%, hrišćanska 5%, islamska 4%.

Geografija

Površina: 676.560 km2
Položaj: Između J i JI Azije, u Bengalskom zalivu.
Susedi: Bangladeš i Indija na Z; Kina, Laos i Tajland na I.

Topografija: Zemljom dominiraju visoki planinski venci (najviši vrh 5885 m) i plodne rečne doline reka Iravadi, Salvin i Sitang. Pod šumama 75% teritorije. Zemljište je po sastavu i klimi podesno za gajenje pirinča.
Klima: Tropsko-monsunska na J, suptropska i umerena na S, sa velikom količinom padavina.

Glavni grad: Rangun 3,7 mil..

mijanmar glavni grad

Veći gradovi: Mandalej (600.000), Basein, Henzada, Pegu, Mjindžan.

Državno uređenje

Tip: u tranziciji (privremena vojna uprava).
Teritorijalna podela: 7 država-članica Unije i 7 oblasti.
Vojska: 3,1% BDP. Aktivni sastav: 286.000.

Privreda

Industrija: tekstilna, rudarska, ind. obuće, drvna, prehrambenoprerađivačka, nafitno-prerađivačka.
Glavni usevi: pirinač, šećema trska, pamuk, susam, kikiriki, uljevita palma, juta, duvan.
Ruđe i minerali: nafta, prirodni gas, olovo, cink, nikl, volfram, kalaj, antimon, bakar, srebro, gvožđe, uran, ugalj, drago kamenje (rubin, safir).
Ostali resursi i proizvodnja: tikovo drvo, kaučuk; rezerve sirove nafte: 50 mil. barela.
Obradiva površina: 15%.
Stočni fond: goveda 9,6 mil., svinje 2,5 mil.
Ulov ribe: 770.000 mt.
Radna snaga: 16 mil. (65% u poljoprivredi, 14% u industriji). Izvoz: 1,1 mlrd. USD (pirinač, tikovo drvo, palmino ulje, metali, kaučuk, drago kamenje).
Uvoz: 2 mlrd. USD (mašine, transportna oprema, hemijski i prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Japan, EU, Kina, Singapur, Tajland, Indija, Malezija.

Finansije

Novčana jedinica: kjat : 1 USD = 5,4 kjata)
Bruto nacionalni dohodak: 51,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.120 USD.
Inflacija: 30%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Rangun, Basein, Mulmejn.
Drumski saobraćaj 70.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Rangun.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na45 osoba.
Radio-aparati: 1 na 14 osoba.
Telefoni: 1 na 501 osobu.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 58 god.-muškarci, 63 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 28. Umrlih (na 1000 st.): 10.
Prirodni priraštaj:: 1,8%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 1.586 osoba.
Broj lekara: 1 na 3.306 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 78.

Obrazovanje

Pismenost: 81%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama: UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 95.
Vremenska zona: +6.30GMT.
Međunarodni aerodrom: Rangun.
Prosečna temperatura: zimi 25°C, leti 29°C.
Državni praznik: 4. januar.

Ambasada Mijanmara u Srbiji:
Beograd, Kneza Miloša 72,
Tel. 011/645-420, fax: 2351-802.

Ambasada Srbije u Mijanmaru:
Embassy of the FR of Serbia 114-A Inya Road, P O B 943, Yangon.
Tel. (99 951) 532 655, 532 822, T/Fax 532 831, Fax 89 560, Tx 21 325

Geografska karta Mijanmara

Zastava Mijanmara

zastava mijanmara

PREPORUČUJEMO