Mongolija

by Vladimir Ciplic

drzava mongolija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 2.578.530

Gustina naseljenosti: 1 stanovnik po km2.
Gradsko stanovništvo: 55%.
Etničke grupe: mongolska 90%,
Kazaci 4%, Rusi 2%, Kinezi 2%.
Glavni jezici: halka-mongolski (službeni), turski, ruski, kineski.
Religija: pretežno budistička.

Geografija

Površina: 1.565.000 km2
Položaj: U istočnom delu centralne Azije.
Susedi: Rusija na S; Kina na J.
Topografija: Pretežno visija (85% teritorije iznad 1000 m nadmorske visine). Na severu visoke planine (najviši vrh Mongolski Altaj, 4362 m). Na jugu dominira pustinja Gobi. Najvažnije reke Selenga, Orhon, Amur. Severna Mongolija je pod Iistopadnim i četinarskim šumama, a južna pod stepom i polupustinjom.
Klima: Suva, pustinjska na J, kontinentalno-stepska u središnjem delu, planinska na S.

Glavni grad: Ulan Bator 619.000.
Veći grad: Daran (80.000).

Mongolija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 18 provincija.
Vojska: 2,4% BDP. Aktivni sastav: 21.250.

Privreda

Industrija: prehrambena, rudarska, cementna.
Glavni usevi: žitarice, krompir, stočne biljke.
Rude i minerali: kameni ugalj, lignit, volfram, molibden, nikl, mangan, bakar, olovo, cink, fosforit, kalaj, zlato, uran, azbest, fluorit.
Ostali resursi i proizvodnja: šume.
Obradiva površina: 1%.
Stočni fond: goveda 2,8 mil., ovce 14,7 mil.
Radna snaga: 1,1 mil. (većinom u poljoprivredi).
Nezaposlenost: 6%.
Izvoz: 400 mil. USD (bakar, kašmir, stoka, vuna, obojeni metali).
Uvoz: 473 mil. USD (gorivo,
hrana, ind. proizvodi, hemikalije, građevinski materijal, mašinska oprema).
Glavni ekonomski partneri: zemlje ZND, Kina, Japan, Austrija.

Finansije

Novčana jedinica: tugrik : 1 USD = 433 tugrika)
Bruto nacionalni dohodak: 5,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.060 USD.
Inflacija: 53%.

Turizam

Saobraćaj

Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Ulan Bator.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 19 osoba.
Radio-aparati: 1 na 11 osoba.
Telefoni: 1 na 31 osobu.
Dnevna štampa: 74 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 64 god. muškarci, 69 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 33. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: 2,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 83 osobe.
Broj lekara: 1 na 340 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 67.

Obrazovanje

Pismenost: 98%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 976.
Vremenska zona: +7GMT.
Međunarodni aerodrom: Ulan Bator.
Prosečna temperatura: zimi -20°C, leti +16°C.

Ambasada Srbije u Mongoliji:
Ambassade de la RF de Serbia
Gudamsh Enkh Taivnaar 48, B P 700, Oulan-Bator.
Tel. (99 9761) 322 380,325 565, Tx 259, Fax 325 597.

Geografska karta Mongolije

Zastava Mongolije

zastava mongolije

PREPORUČUJEMO