Namibija

by Vladimir Ciplic

drzava namibija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 1.622.328

Gustina naseljenosti: 2 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 32%.
Etničke grupe: cmci 86% (Ovambo, Kavango, Herero), belci 7%, melezi 7%.
Glavni jezici: engleski (službeni), nemački, afrikanski, lokalni etnički jezici.
Religija: pretežno hrišćanska 80%.

Geografija

Površina: 825.418 km2
Položaj: U južnoj Africi, na obali Atlantskog okeana.
Susedi: Angola na S; Bocvana na I; Južnoafirička Republika na J.
Topografija: Na S i I je savansko-pustinjska oblast Kalahari, na Z u primorju pustinja Namib. Zemlja je pretežno visijska (najviša planina Brandberg 2606 m). Pod šumama 10% teritorije. Klima: Suva, tropska, u primorju pustinjska.

Glavni grad: Svakopmund 17.500 (1980).
Veći grad: Vindhuk (90.000).

namibija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 13 oblasti.
Vojska: 3,4% BDP. Aktivni sastav: 8.100.

Privreda

Industrija: rudarstvo, ribarstvo, obojena metalurgija, prehrambena.
Glavni usevi: kukuruz, proso, pšenica, suncokret.
Rude i minerali: dijamanti (četvrto mesto u svetu), uran (zalihe uranovog oksida: 300.000 tona), bakar, olovo (drugi u Africi), cink, srebro, kadmijum, germanijum.
Ostali resursi i proizvodnja: kalaj, mangan, vanadijum, volfram, nikl, litijum, berilijum, azbest, fosfati, so.
Obradiva površina: 1%.
Stočni fond: goveda 1,8 mil., ovce 5 mil., koze 2,1 mil. Ulov ribe: 205.000 mt.
Radna snaga: 0,5 mil. (49% u poljoprivredi, 25% u industriji i trgovini, 18% u javnim službama, 5% u uslužnim delatnostima, 3% u rudarstvu).
Nezaposlenost: 22%.
Izvoz: 1,45 mlrd. USD (dijamanti, bakar, cink, olovo, meso, karakul, mermer, poludrago kamenje, uranijum, zlato, stoka).
Uvoz: 1,55 mlrd. USD (građevinski materijal, đubrivo, žitarice, hrana, gorivo, petrolejski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Australija, V. Britanija,
Južnoafrička Republika, Francuska, Nemačka, Švajcarska, SAD, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: namibijski dolar : 1 USD = 3,7 nam. dolara)
Bruto nacionalni dohodak: 6,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.700 USD.
Inflacija: 8%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Valfiš Bej, Lideric.
Civilni vazdušni saobraćaj 36 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Vindhuk.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na40 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5,6 osoba.
Telefoni: 1 na 16 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 59 god. muškarci, 65 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 43. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj:: 3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 216 osoba.
Broj lekara: 1 na 4.594 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 67.

Obrazovanje

Pismenost: 38%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 264.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Vindhuk.
Prosečna temperatura: 15°C.

Geografska karta Namibije

Zastava Namibije

zastava namibije

PREPORUČUJEMO